Styre

Styre i Time Sportskytterklubb

  • Tommy Hadland         Leder
  • Asger Rambøl             Nestleder
  • Nancy Reiestad           Styremedlem
  • Roar Njærheim            Kasserer
  • Stian Eikåsn                 Varamedlem
  • Thomas Hadland         Revisor
  • Sem Rakovic               Revisor

Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Jonatan L Bjorland                Leder valgkomite

Torbjørn Bjorland                    Valg komite

Stian Sæland                         Valg komite

 

Kontonummer : 3290.58.49785
Organisasjonsnummer:  920 144 896